Διαδραστικός Χάρτης

Σε αυτό το σημείο έχουμε συγκεντρώσει ορισμένες Καλές Πρακτικές από όλην την Ευρώπη, σε έναν διαδραστικό χάρτη με καλλιτεχνικά και δημιουργικά αντικείμενα, την ψηφιακοποίηση και την προσβασιμοτήτων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πατήστε πάνω στο αντικείμενο για να ανακαλύψετε περισσότερα.