...

...
Αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα
...
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
...
Ψηφιακές λύσεις και τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική εκπαιδευτών ενηλίκων που ασχολούνται με δημιουργικές/πολιτιστικές βιομηχανίες
...
Ψηφιακοποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειμένων
...
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με βάση τις καθολικές αρχές σχεδιασμού
...
Ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της δημιουργικής/πολιτιστικής κληρονομιάς